نکات ریز روانشناسی در زندگی

نکات ریز روانشناسی در زندگی

نکات ریز روانشناسی در زندگی - Psychological Tips in Life

به نام یگانه عالم

  • هرگز سعی نکنید بخواهید مانند کس دیگری باشید زیرا خودتان را از دست خواهید داد. زیرا هر دانه در خودش درخت خود را دارد و شما نمی توانید با کاشت دانه سیب درخت آلبالو داشته باشید.
  • سعی کنید نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید. نکات قوت خود را پرورش دهید و نکات ضعف خود را برطرف سازید و در جهت تکامل قدم بردارید.
  • از اطرافیان خود زیاد فاصله نگیرید زیرا این کار باعث سردی روابط می گردد و انسان ذاتأ موجودی اجتماعی است یا زیاد از حد به اطرافیان خود نزدیک نشوید زیرا ممکن است روابط شما را کاملأ بر هم بزند. پس تعادل را برقرا کنید.
  • تلاش کنید بر هیجانات خود تسلط پیدا کنید به طور مثال هیجاناتی همچون خشم، پرخاشگری، عصبانیت، افسردگی، خوشی های بی اساس، لذت جویی با پیامدهای منفی.
  • بر مسائل مالی خود تسلط داشته باشید یعنی تعادل بین دخل و خرج خود برقرار کنید. به قول معروف مدیریت اقتصادی داشته باشید.
  • بر روابط خود تسلط داشته باشید یعنی بر روابط خود و بین فردی و اجتماعی خود با دیگران (دوستان و فامیل و خانواده) کنترل داشته باشید.
  • سعی کنید ورزش کنید،کنترل وزنتان را داشته باشید.
  • سعی کنید از مواد غذایی سالم استفاده کنید و خودتان را به هیچ یک از مواد غذایی ناسالم عادت ندهید.
2019-07-17T19:21:25+03:30