آزمایش ANA

آزمایش ANA2019-07-12T22:37:50+03:30

آزمایش ANA

آزمایش ANA (Anti-Nuclear Antibody) آزمایشی است برای تشخیص وجود آنتی بادی در سرم خون بر علیه هسته سلول های خودی.

این آنتی بادی ها بیشتر از نوع IgG هستند که توسط دستگاه ایمنی بدن، به ویژه در بیماران خودایمنی، بر علیه اجزای درون هسته سلول ها ساخته می شوند. مقدار کم ANA در یک پنجم افراد جامعه وجود دارد؛ به ویژه در کودکان و افراد بالای 50 سال. همچنین ANAپس از یک دوره بیماری به طور گذرا در بدن ایجاد می شود. آزمایشANA برای تشخیص بیماری، به ویژه در بیماران خودایمنی، بسیار کمک خواهد کرد.