IBD Fecal Tests

IBD Fecal Tests2019-07-13T01:09:10+03:30

Calprotectin & Lactoferrin

آزمایش Calprotectin

کالپروتکتین پروتئینی هترودیمر بوده و توانایی اتصال به کلسیم و روی را دارد. این پروتئین در سیتوزول نوتروفیل‌ها و در غشاء مونوسیت‌ها وجود دارد. به دنبال فعال شدن نوتروفیل‌ها یا اتصال مونوسیت‌ها به اندوتلیال، کالپروتکتین آزاد شده و میزان آن در سرم و مایعات بدن افزایش می‌یابد. هم‌چنین کالپروتکتین متعاقب تخریب و یا مرگ سلولی آزاد می‌گردد.

 Calprotectin تستی جدید برای تشخیص بیماری‌های التهابی روده و تفریق آن از بیماری سندرم روده تحریک‌پذیر می‌باشد. این تست تقریبا جایگزینی برای تست‌های تهاجمی مانند Colonoscopy می‌باشد.
شایع‌ترین بیماری‌هایی که باعث افزایش Calprotectin می‌شود عبارتند از :
بیماری کرون (Crohn disease)
کولیت اولستراتیو (Ulcerative Colitis)
سرطان روده

افزایش کالپروتکتین نشان می‌دهد که احتمالا در دستگاه گوارش التهاب وجود دارد ولی محل و علت آن را نشان نمی‌دهد. افزایش کالپروتکتین در IBD دیده می‌شود ولی در مواردی مانند عفونت‌های باکتریایی، برخی عفونت‌های انگلی و سرطان کولورکتال هم دیده می‌شود و اندوسکوپی برای پیگیری و تشخیص علت التهاب و علائم انجام می‌شود.
مقادیر کم کالپروتکتین نشان می‌دهد که علائم احتمالا ناشی از بیماری‌های غیر التهابی روده مانند سندروم روده تحریک پذیر (IBS) و عفونت‌های ویروسی گوارش می‌باشد.
! توجه شود که در سندروم روده تحریک پذیر (IBS) میزان کالپروتکتین نرمال است.

کاربرد سنجش کالپروتکتین در مدفوع برای موارد زیر می‌باشد:
* افتراق بیماری‌های ارگانیک روده‌ای از بیماری‌های عملکرد روده‌ای (مانند IBD) و در نتیجه پرهیز از استفاده تست‌های تهاجمی مثل کولونوسکوپی
* ارزیابی اثربخشی درمان در IBD

آزمایش Lactoferrin

با توجه به علائم بالینی یکسان در بیماری‌های IBS و IBD تست لاکتوفرین مدفوع می‌تواند به عنوان یک روش غیر تهاجمی در تشخیص افتراقی مفید باشد.
لاکتوفرین پروتئینی است که توسط سلول‌های لکوسیت ترشح می‌شود و در مدفوع بیماران مبتلا به IBD فعال افزایش می‌یابد.  این در حالی است که این پروتئین به ندرت در مدفوع بیماران مبتلا به IBS حضور دارد. همچنین باید در نظر داشت که این تست حساسیت و ویژگی بالایی برای تشخیص IBD دارد.