Infliximab & Adalimumab

Infliximab & Adalimumab2019-07-13T01:13:19+03:30

Drug Level and Drug Resistancy

نقش موثر داروهای ضد TNF هم‌چون Infliximab و Adalimumab در درمان بیماری‌های التهابی روده‌ای (کرون و کولیت اولسروز) و نیز در درمان بیماری‌هایی چون آرتریت روماتویید، اسپوندیلیت آنکیلوزان، آرتریت پسوریاتیک و پسوریازیس به خوبی شناخته شده است. Infliximab و Adalimumab هر دو در ایجاد بهبودی و ادامه آن در بیماری‌های IBD بسیار موثر هستند. بر اساس مطالعات صورت گرفته تجویز این دو دارو بصورت دُزهای ثابت با فاصله زمانی مشخص صورت می‌گیرد. همچنین نشان داده شده است که پاسخ به درمان در 10 درصد از افراد تحت درمان با این دارو در یک سال اول کاهش می‌یابد. یکی از عوامل مهم در کاهش پاسخ به درمان، ایمنی‌زایی دارو است که در این موارد در خلال درمان آنتی‌بادی بر علیه دارو ساخته می‌شود که نتیجه آن افزایش سرعت افت سطح سرمی دارو خواهد بود. مشاهداتی که صورت گرفته بیانگر این مسئله است که بین غلظت سرمی دارو، آنتی‌بادی ضد داروها و نتیجه درمان رابطه قوی وجود دارد. چنانچه پاسخ به درمان بدون وجود آنتی‌بادی ضد دارویی دیده شود بهتر است دُز دارو را افزایش دهیم و یا فواصل تجویز دارو را کوتاه‌تر کنیم. اما چنانچه افت سطح سرمی دارو ناشی از تشکیل آنتی‌بادی بر علیه دارو باشد تغییر دارو روش مناسب‌تری است. مانیتور کردن متوالی سطح سرمی دارو و همچنین آنتی‌بادی ضد دارو نتیجه درمان را تا حد مطلوبی بالا خواهد برد. به این منظور روش‌های آزمایشگاهی متفاوتی برای اندازه‌گیری سطح سرمی دارو و آنتی‌بادی‌های علیه دارو ابداع شده‌اند که متداول‌ترین آنها روش ELISA می‌باشد.