KRAS NRAS BRAF Tests

KRAS NRAS BRAF Tests2019-07-13T00:44:33+03:30

Mutation Analysis

KRAS gene

ژن KRAS پروتئینی به نام KRAS را تولید می‌کند. این ژن در مسیرهای سیگنالینگ سلولی دخیل است و رشد سلول، بلوغ سلولی و مرگ سلولی را کنترل می‌کند. شکل طبيعي و بدون جهش (موتاسیون) این ژن Wild-type KRAS ناميده مي‌شود. همچنین انواع جهش یافته ژن KRAS در برخی از انواع سرطان، از جمله Non-small cell lung cancer (NSCLC)، سرطان کولورکتال و سرطان پانکراس یافت شده است. این جهش‌ها ممکن است موجب رشد سلول‌های سرطانی و متاستاز آن‌ها به سایر نواحی بدن شود. دانستن اینکه ژن KRAS تومور بیمار Wild-type است یا جهش یافته ممکن است به برنامه‌ریزی درمان سرطان به پزشک انکولوژیست کمک کند.

 

توضیحات

این آزمایش جهش‌های خاصی را در ژن KRAS در DNA سلول‌های سرطانی و بافت تشخیص می‌دهد. حضور این جهش‌ها ممکن است نشان دهد که داروهای خاصی در درمان سرطان موثر نخواهد بود.

در بسیاری از سلول‌های طبیعی، اتصال فاکتور رشد اپیدرمال (EGF) به گیرنده آن (EGFR) بر روی سطح سلول یک سیگنال مهم برای رشد و تقسیم سلولی است. سیگنال‌های دیگر در مسیر شامل یک کلاس از پروتئین‌های آنزیم تیروزین کیناز (TK)  و پروتئین تولید شده توسط ژن KRAS است. به طور معمول، اجزای مسیر در تنظیم رشد و تقسیم سلولی تعامل دارند و به تنهایی تحرک تکثیر سلولی را تحریک نمی‌کنند.

در برخی از سرطان‌ها، EGFR فعال می‌شود حتی در غیاب EGFو منجر به تقسیم و رشد کنترل نشده سلول‌ها می‌شود. داروهایی که آنزیم‌های EGFR یا تریروزین کیناز را مهار می‌کنند اغلب برای درمان چنین سرطان‌هایی مفید هستند. با این حال، برخی دیگر از سرطان‌ها جهش در ژن KRAS ایجاد می‌کنند که پروتئین K-Ras غیر طبیعی را تولید می‌کند. پروتئین غیر طبیعی همیشه فعال است و می‌تواند رشد سلول را حتی در صورت عدم وجود سیگنال‌های EGFR و TK تحریک کند. در چنین سرطان­هایی، داروهایی کهEGFR یا TK را مهار می‌کنند، موثر نخواهند بود.

جهش‌های KRAS در بسیاری از انواع سرطان‌ها یافت می‌شوند، اما بیشتر در سرطان کولون و Non-small cell lung cancer (NSCLC) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. تقریبا 40٪ سرطان­های کولون و 20٪ سرطان‌های ریه دارای جهش­های KRAS هستند.

روش‌های مختلفی برای آزمایش جهش‌های KRAS وجود دارد، اما همه آن‌ها شامل ارزیابی ژن KRAS در بافت تومور هستند.

علت انجام تست KRAS چیست؟

برای تشخیص جهش ژن KRAS در بافت تومور به منظور هدایت درمان سرطان و ارزیابی پیش‌آگهی بیماری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تست KRAS چه زمانی توسط پزشک درخواست می‌شود؟

در افراد با متاستاز سرطان روده بزرگ و یا در افراد مبتلا به Non-small cell lung cancer (NSCLC) و هنگاهیکه پزشک در حال بررسی داروهای ضد EGFR است درخواست می‌گردد.

نمونه مورد نیاز جهت انجام تست چه می‌باشد؟

یک نمونه از بافت تومور می‌باشد.

آماده سازی آزمایش مورد نیاز است؟

خیر

چگونه نمونه برای آزمایش به دست می‌آید؟

نمونه بافت تومور از طريق روش بيوپسي يا گاهي در طول جراحي نمونه‌برداری می‌شود. بافت تومور به طور معمول توسط یک پاتولوژیست قبل از آزمایش جهت حضور تومور بررسی می‌شود.