تست ادراری PCA3

تست ادراری PCA32019-07-12T22:30:39+03:30

تست ادراری PCA3

تست ادراری PCA3 بر خلاف PSA كه توسط بافت پروستات در بيماری‌های پروستات مثل التهاب‌ها و بزرگی خوش‌خيم پروستات و سرطان پروستات افزايش می يابد، تنها در سرطان پروستات افزایش یافته و يک تست ژنتيكی تشخيصی است. با استفاده از اين Gen-Probe می‌توان در تشخيص زودرس سرطان پروستات موفق‌تر عمل كرد.

این تست جایگزین بیوپسی مجدد به علت بالا بودن PSA برای بیمارانی با سن بالای 50 سال و تحت بیوپسی غده پروستات با بیوپسی اولیه طبیعی می باشد و سرطان پروستات را با اعتبار 90 درصد نشان می‌دهد.

این تست جایگزین بیوپسی مجدد به علت بالا بودن PSA برای بیمارانی با سن بالای 50 سال و تحت بیوپسی غده پروستات با بیوپسی اولیه طبیعی می باشد و سرطان پروستات را با اعتبار 90 درصد نشان می‌دهد.

• غیر تهاجمی بودن
• عدم ارتباط با اندازه پروستات
• جلوگیری عوارض ناشی از بیوپسی مانند عفونت پروستات و مجاری ادراری
• آماده شدن سریع نتایج
• قطعی شدن تشخیص سرطان پروستات
• هزینه پایین

pca2